Web
menuleft
           
 
ติดต่อ ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   
 
Chiangrai Rajabhat University Health Center
   
 
ที่อยู่:
 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย  57100    
 
เบอร์โทร:
 Tel.053-776000 ต่อ 1506 , Fax 053-776033    
 
ทางอีเมล์ :
   ศูนย์สุขภาพ  Health-center@cru.in.th
   
  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ดู ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Web